top of page
Journal för
Hästnamn

ÄGARUPPGIFTER

Förnamn

Efternamn

070-333333

DATUM

19-09-18

OKULÄRBESIKTNING:

Hästen haltar tydligt på vänster framben.

PALPERING:

Knäled på vänster framben svullen

REKOMMENDATIONER:

Vila I minst 3 dagar, linement och linda på kvällen

bottom of page